Under hösten fick vi tillsammans med en av våra kunder JM möjligheten att ta fram ett program som skulle svara på målet ”God kunskap och förståelse för hur man leder effektiva team” och där syftet skulle var att höja förmåga att praktiskt leda sina team så att Teameffektivitetsindex höjs.

Det är ett tvådagars program där teori varvas med praktik och mycket diskussion/reflektion. Målgruppen är chefer/ledare som har eller ingår i ett team.

För oss på Peopletransition så var det oerhört viktigt att förstå kundens utmaningar och vardag så att vi i teorin och praktiska övningar relaterade till kundens vardag och utmaningar. Det har varit oerhört viktigt att kravställa innehållet tillsammans med JM:s kompetensutvecklingsenhet så att kundens ramverk och verklighet byggs in i utbildningen.

JM har valt att jobba med Susan Wheelans som modell för grupper och teams utveckling.

Delar i leverans:

 1. Tvådagars skräddarsytt program med följande ämnesområden
  1. Gruppers utveckling
  2. Kommunikation
  3. Feedback
  4. Konflikthantering
 2. Teameffektivitets enkät
 3. Uppföljning med hemuppgift och praktiska lathundar inom Susan Wheelan och DISC.

Delaktiga konsulter:

 • Patrik Kvie, programansvarig
 • Ronny Franssson- Steen