VÅRT ARBETSSÄTT

Vi har ett systematiskt förhållningssätt med etablerade metoder och processer. Vårt arbete och våra rekommendationer bygger på kundens behov och på analysen vi gör initialt. Flexibilitet och kundanpassning är nyckelord för oss.

Hälften så många människor kommer i framtiden att producera dubbelt så mycket. Kanske ett överdrivet antagande, men sant är att våra nutida producerande enheter, dvs människorna, inte är maskiner. De är individer med kompetens som produktfördel och strategiskt konkurrensmedel. Det ställer högre krav på de verksamhetsbaserade ”HR”-processer som ska vara integrerade i verksamheten och bidra till företagets affärsmål och skapa attraktiva arbetsgivare.

Projektledning som arbetssätt där vår absoluta fördel är att vi har en djup kompetens i alla faser, från analys till implementation som verkligen gör skillnad på riktigt.

 • ANALYS
  Vi identifierar kundens behov och projektets omfattning i en projektbeskrivning. Vi väljer projektledare och övriga teammedlemmar, vi sätter projektmål och väljer metod för informationsinsamling.

 • DESIGN
  Vi designar insatserna i en tydligare projektplan med leveranser i vem som gör vad och när. Processer, dokument och strukturer sätts också i denna fas i projektet.

 • PRODUKTION
  Här sker det reella arbetet, det är i denna fas huvuddelen av arbetet sker med de flesta resurserna om det är stora projekt.

 • LÄRANDE
  Vi jobbar agilt och iterativt med våra kunder i alla faser. Vi strävar åt att lära tillsammans med våra kunder. Vi jobbar verksamhetsnära och lyssnar alltid till nya sätt att bli effektivare i vår leverans.

 • UTVÄRDERING
  Vi strävar alltid i att bli bättre än vårt senaste projekt, det kväver ständig utvärdering och mod att också pröva nya vägar.

Vi har ett systematiskt förhållningssätt med etablerade metoder och processer. Vårt arbete och våra rekommendationer bygger på kundens behov och på analysen vi gör initialt. Flexibilitet och kundanpassning är nyckelord för oss. Vi vill inte på första mötet berätta för er vad vi tror ni behöver. Vi vill ha ett agilt arbetssätt som skapar flexibilitet och lärande.

Det resultat vi vanligtvis ser efter ett uppdrag är att strategiskt viktig kompetens skapas och behålls hos kunden. Kundföretaget lägger grunden till långsiktigt hållbart kunskapskapital, ökad ”employee royalty” och märkbart vässad attraktionskraft.