Vi hävdar att det är orealistiskt att göra chefer till arbetsrättsexperter. Det är däremot realistiskt att utbilda sig i vad det betyder rent praktiskt i vardagen och hur man kan systematisera sitt arbetsmiljöarbete. Jargong i vardagen blir till praxis för att successivt bli till kultur och miljö.

Ledningen för ett företag sätter tonen genom att satsa på rätt sorts utbildning. Vi tror inte på att en informationskampanj med en Power Pointkavalkad sätter rätt ton. Vi tror däremot på att diskutera vad riktlinjerna rent praktiskt betyder i vardagen, ger effekt. Vi kan hjälpa till att göra lagstiftning och arbetsmiljö bli levande dialog i vardagen utan att du behöver bli arbetsrättsspecialist. Alla företag är unika på sitt sätt och när det gäller kultur så är det absolut företagsunikt. Vi gör skräddarsydda lösningar och vi kan göra det interaktivt genom att använda anpassad teknik. Kontakta oss så berättar vi hur.