Category: Nyhet
Peopletransition tar fram behovsstyrda enkäter

Vi har under ett års tid utvecklat ett enkätsystem byggt för verksamheter som snabbt vill utvecklas och skapa mätningar byggda utifrån deras behov – så kallade behovsstyrda enkäter.

Vi har legat nära våra kunder och lyssnat vad de har för olika behov av att mäta.

Tre tydliga områden har vi identifierat som sedan har legat till grund för vilka enkäter vi utvecklat:

  1. Teameffektivitet, hur blir vi effektivare att jobba i team?
  2. Hur ser våra HR processer, arbetssätt och struktur ut i vårt företag?
  3. Vilka lärstilar har vi i vårt team, hur lär jag mig och vilka metoder stimulerar mitt lärande?

Read More

Dialogforum med HR chefer och studenter från P-linjen

Den 29 november välkomnar vi ett antal HR direktörer och HR chefer tillsammans med några studenter från P-linjen för att se om vi hittar nya infallsvinklar och synsätt på hur onboarding kan generera värde till företagen. Och hur onboarding kan göra företag mer attraktiva som arbetsgivare genom att skapa lärande och ta tillvara engagemang.

Är du också HR chef och nyfiken på att delta så har vi några platser kvar. Kontakta Gun Sundberg via mail gun.sundberg@peopletransition.com eller mobil 0707 599 566 så kan vi ta en dialog om det