Category: Ledarskap
Leda effektiva team

När du mår bra så presterar du bra, själv och tillsammans med andra!
Hög effektivitet förutsätter god hälsa. Utöver att förstå vad som ska göras och hur det ska göras behöver vi förstå varför det ska göras, dvs hur allt hänger ihop och vad det ska leda till – en tydlig röd tråd genom hela organisationen. Härigenom skapas samsyn kring verksamhetens syfte och en känsla av sammanhang som gör verksamheten förnuftsmässig begriplig, hanterbar och känslomässig meningsfull. Ett kontinuerligt och systematiskt arbete med gruppers utveckling kombinerat med ett ledarskap baserat på helhetssyn och känsla av sammanhang skapar förutsättningar för ett organisatoriskt och socialt klimat som gynnar motivation, kompetensutveckling och välbefinnande.
Read More