Att vara skandinavisk projektledare för en stor global förändring som innehåller både en HR transformation, processframtagning och systemstödsimplementering kräver både djup och lång erfarenhet. Vi har sedan april i år haft den otroligt spännande förmånen att få driva den tillsammans med en av våra kunder.Read More