Category: Attraktiva arbetsgivare
Peopletransition tar fram behovsstyrda enkäter

Vi har under ett års tid utvecklat ett enkätsystem byggt för verksamheter som snabbt vill utvecklas och skapa mätningar byggda utifrån deras behov – så kallade behovsstyrda enkäter.

Vi har legat nära våra kunder och lyssnat vad de har för olika behov av att mäta.

Tre tydliga områden har vi identifierat som sedan har legat till grund för vilka enkäter vi utvecklat:

  1. Teameffektivitet, hur blir vi effektivare att jobba i team?
  2. Hur ser våra HR processer, arbetssätt och struktur ut i vårt företag?
  3. Vilka lärstilar har vi i vårt team, hur lär jag mig och vilka metoder stimulerar mitt lärande?

Read More