Under hösten fick vi tillsammans med en av våra kunder JM möjligheten att ta fram ett program som skulle svara på målet ”God kunskap och förståelse för hur man leder effektiva team” och där syftet skulle var att höja förmåga att praktiskt leda sina team så att Teameffektivitetsindex höjs.
Read More